xpur tasarım ve internet hizmetleri'ne ("xpur tasarım") ait olan www.xpur.com sitesini kullanmadan önce lütfen aşağıdaki site kullanım şartlarını okuyunuz. Siteyi herhangi bir şekilde kullanan tüm ziyaretçiler bu sayfadaki şartlara uymayı kabul etmiş sayılacaktır. Şartları kabul etmiyorsanız lütfen siteyi kullanmayın. Bu metinde kullanılan "ziyaretci" terimi, siteye giriş yapan veya yapmaksızın herhangi bir şekilde kullanan her türlü gerçek ve tüzel kişiyi ifade etmektedir.

xpur tasarım ve internet hizmetleri'ne ait www.xpur.com web sitesi'ni ziyaret edenler, internet'in genel teamüller doğrultusundaki yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, xpur tasarım ve internet hizmetleri'nin hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu web sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler.

Bu web sitesinde bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, web sayfasının sunumu xpur tasarım'ın lisans mülkiyetindedir. xpur tasarım önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code'ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için mümkündür.

Müşterileri tarafından kontrol edilen web sitelerinin içeriklerinden xpur tasarım sorumlu tutulamaz. Hertürlü içerik müşteri tarafından sağlanmıştır. Fotoğraf, yazılar, slogan, marka, ve diğer işaretlerin kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.

xpur tasarım, işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir. İşbu siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde Ankara Mahkemeleri münhasıran yetkilidir.